AV•OG•TIL

AV•OG•TIL er en kampanjeorganisasjon for alkovett. Ved å sette fokus på situasjoner der alkohol utgjør en særlig risiko eller kan være til ulempe for andre, vil AV-OG-TIL bidra til å redusere de negative følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle.

Bistått med kode front-end og bygget videre på WordPress med Advance Custom Fields. Prosjektet gjort hos Dekode Interaktiv AS.