Deafnet.no

Satt i AD-HOC komité for Norges Døveforbund, NDF, og utarbeidet prosjektplan for utvikling av nytt nettside som skal legges ut på anbud.

Min nøkkelrolle var å bistå med kunnskaper innen web-teknologi og fungerte som rådgiver. Har vært involvert i prosessen med å  drøfte og analysere behovet for nettsiden, utarbeide kravspesifikasjon til anbudet, researche etter webbyråer, hatt møter med webbyråer om tilbudet og undersøkt om de oppfyller NDF sine ønsker til sin nye nettside.


« BeeHive