KORE

KORE er opprettet med støtte fra Stiftelsen Eir, og vil i første fase fokusere på produksjonsmetoders innvirking på matkvalitet og helse. Etter hvert vil vi også presentere forskning som omhandlar miljøeffekter av landbruket.

Databasen KORE er en database som har gjort seriøse forskingsresultater på matkvalitet og landbruk allment tilgjengelig.

Bistått med kode front-end og bygget videre på WordPress med Advance Custom Fields. Prosjektet gjort, og utviklet videre, av Dekode Interaktiv AS.