Spør Advokaten

Samarbeidsavtale advokaten René Stub-Christiansen og Norges Døveforbund som har kunnskap om døves rettsstilling, kultur og språk. Dette kan være et fortrinn i saker der det er viktig at motparten eller retten forstår døves situasjon og kultur.

Informasjonsfilmen «Spør advokaten» har jeg hatt ansvar for å filme sammen med Finn Arild Thordanson som har produsert for Norges Døveforbund sammen med advokaten René Stub-Christiansen. Dette er midlertidlig den første videoen av en serie med informasjonsvideo som Norges Døveforbund skal produsere med René Stub-Christiansen.

Bisto som filmfotograf og gjorde opptak.