PHP


Visual Crooks

: Utviklet et lite verktøy til klassens nettside for studenter som kan oppdatere egen profil.