Når NAV Tolketjenesten diskriminerer meg som arbeidssøker

Mens denne blogginnlegget har ligget som utkast siden forrige uke for gjennomgang. Ble det publisert innlegg i dag hos Dagsavisen Nye Meninger: “Feig forvaltning”. Skrevet av Jessica Hansen, tolkefaglig rådgiver, som tidligere har jobbet frilans som tegnspråktolk for NAV Tolketjenesten. Hennes innlegg belyser hvordan NAV Tolketjenesten er i dag, fra frilanstolkene perspektiv. Som også påvirker meg som tolke- /tegnspråkbruker, og arbeidssøker, som jeg skriver i innlegget under.

Forrige helg, 11. oktober, tikket det inn en mail som jeg lite visste kom til å oppta mye av min engergi og tid i uken som kom. I mailen skriver en kontaktperson, fra Norsk design- og arkitektursenter, om at de kontakter og spør meg om jeg er interessert i å delta på workshop-en i “Citizen Focused Design Challenge”, som design partners.

Vi ser etter noen som ønsker å delta i årets Challenge som «lead users» også kalt «design partners». Det vil si noen som har noen ekstra utfordringer i hverdagen som designerne kan ta utgangspunkt for å utvikle bedre løsninger og omgivelser for alle. Årets Challenge skiller seg noe fra tidligere ved at det denne gang er snakk om byutvikling og hvordan involvere byens borgere i hvordan byen bør utvikles til det beste for alle. En veldig spennende Challenge, hvor «designpartnerne» er essensielle i forhold til å gi verdifull innsikt i sine utfordringer også i møte med ny teknologi og derfor er undertittelen til årets Challenge: «Hacking the Urban Environment». Vi hadde dermed håpet på at design partnere som enten har synsnedsettelse, bevegelsesnedsettelse, eller møter digitale barrierer i hverdagslivet kan delta for å dele sine erfaringer. Altså er dette en form for brukerinvolvering.

Som designer ble jeg veldig interessert i å delta på denne workshop-en. Først og fremst for å kunne bidra med idéer, løsninger og utarbeide design og presentere idéen visuelt. Dette er en mulighet for meg til å vise hva jeg kan og hvem jeg er. Særlig nå mens jeg er arbeidssøker, og samtidig tar på meg oppdrag som frilanser. Ikke minst er det også en gyllen mulighet til å stifte nye bekjentskaper som kan lede fram til jobbintervju eller en spennende jobb. I tillegg er det spesielt å bli spurt av Norsk design- og arkitektursenter.

Denne workshop-en får jeg vite at det er fra torsdag 15. til fredag 17. oktober, som er bare noen dager unna. Noe som må svares med det samme. Kontaktet ansvarlige og meldte fra at jeg er interessert i å delta på workshop. I det jeg er i dialog med dem så spør jeg om det praktiske, hvordan opplegget blir. Dette for å samle inn nødvendig detaljer for å skrive utfyllende informasjon til bestilling av tolk slik at oppdraget kan utlyses til tolkene kjapt. En vane jeg har innarbeidet meg som bruker av tolk.

Hendelseforløpet

Bestillingen om tolk sendes til NAV Tolketjenesten og sendes avgårde seint på søndag kveld. Å Få det unnagjort og en mindre ting å tenke på. Siden bestillingen gjelder for de nærmeste dagene hadde jeg noe forvetninger på å få svar tidlig mandag morgen. Det ettersom NAV Tolketjeneste har åpningstider for bestilling fra kl 08.00 – 15.00 i hverdager.

Mandag morgen kommer i det klokken passerer 09.30, én og halv time har gått og jeg hadde ennå ikke fått noe respons. Så jeg sendte dem en purremail. Får respons til slutt og verdifull tid går til spille for svare på et par spørsmål med en mailutveklsing før NAV Tolketjenesten til slutt sender ut oppdraget til tolkene og frilanstolkene. Etter det jeg kjenner til fra mine kontakter i tolkemiljøet så ble ikke oppdraget sendt ut til de lokale tolkene i østlandsområdet før kl 12.20 mandag formiddag. I dette tidspunktet skjønte jeg at disse verdifulle timene gikk tapt og det fikk meg til å gjøre noe uvanlig, å poste offentlig statusoppdatering på Facebook og ba om oppmerksomhet og hjelp. Statusen får oppmerksomhet på Facebook med over 20 kommentarer og flere enn 15 delinger hvor venner og bekjente tagger folk som kanskje kunne hjelpe til med å påta seg oppdraget.

Tirsdag morgen kommer og NAV Tolketjenesten har ennå ikke latt høre fra seg. Da klokken bikket kl 13.23 fikk jeg beskjed om at de ikke har klart å skaffe tolker til meg til workshop. Resultatet ble egentlig som forventet, men likevel ble jeg provosert av det og irritert over at jeg mister muligheten til å etablere nye bekjentskaper som kan føre til jobber. Tvitrer om min skuffelse over NAV Tolketjenesten og spesielt overfor NAV som setter kjepper for mine jobbmuligheter som arbeidssøker. Spesielt ettersom NAV har som mål å få folk ut i arbeid.

Jeg svarer NAV Tolketjenesten om at jeg er skuffet over at de ikke har klart å ordne tolk til en viktig workshop. Ber samtidig om å sende ut oppdraget på nytt og tilføyer at jeg er villig til å ta det jeg får. I mellomtiden kontakter jeg den ansvarlige arrangøren og sier ifra at jeg ikke har fått tolk, uten tolk ikke vil kunne stille på lik linje som alle andre deltagere ettersom kommunikasjonen ville blitt vanskelig. Diskuterer med ansvarlige for workshopen om andre muligheter for å tilrettelegge. De kontakter NAV tolketjenesten for å uttrykke hvor viktig det er å ha meg som deltager i dette. Nettopp fordi denne workshopen har fokus på tilrettelegging og at min erfaring og kunnskap er viktig. De blir overrasket over hvor vanskelig det er å få tak i NAV Tolketjenesten og selv om kontoret ikke var stengt, heldigvis ga de ikke opp og prøvde videre utover kvelden med håp om å få til en ordning.

I mellomtiden sender NAV Tolketjenesten oppdraget ut på nytt, kl 16.40 (tirsdag), og denne gangen med nyere informasjon med blant annet tidspunkter. Som jeg får vite fra mine kontakter fra tolkemiljøet at tidspunktene som er oppgitt er bare når forsamlingen starter på onsdag, forelesninger på torsdag og avslutningen på fredag. Ingen tid oppgitt for gruppearbeidet. Noe som faktisk er av de viktigste timene hvor det er behov for tolk. Oppdraget blir også sendt ut til andre lokale tolketjenester rundt omkring i Norge.

Onsdag morgen får jeg vite av en venn, som er tolk utenfor østlandsområdet, som forteller at den lokale NAV Tolketjenesten har sendt oppdraget videre kl 07.45. Det tok 15 timer for gjeldende lokale NAV Tolketjenesten å sende oppdraget videre. Dette fordi det er åpningstider fra 08.00 til 15.00 i hverdager og det ikke blir formidlet videre utenom åpningtsiden.

Jeg blir oppringt av ansvarlige arrangøren kl 10.35 og blir spurt om jeg har fått noe respons fra NAV tolketjenesten, og om jeg har fått tak i tolk. Hadde på dette tidspunktet ikke hørt noe mer fra NAV Tolketjenesten.

Sender purremail til NAV Tolketjenesten kl 12.15.

Får svar kl 12.23 der de ikke har lykkes med å skaffe tolker. Så sitter jeg igjen og er oppgitt over all energi og krefter jeg har brukt på å prøve å endre avgjørelsen, men innsatsen var forgjeves.. Tvitrer oppdateringer om at det er latterlig at NAV tolketjenesten ikke klarer å yte meg hjelp til workshop på tilrettelegging og at jeg vil gå til media med dette. Får respons fra følgere som synes at dette er underlig at NAV Tolketjeneste ikke klarer å yte mer for å dekke mitt behov for tolk. Noen forslår meg å skrive blogginnlegg for å oppsummere dette, som du nå leser.

Kl 13.21 innser at jeg må kontakte og snakke med den ansvarlige arrangøren. Spør om det er mulighet for å prøve seg og hvis det viser seg å bli for krevende, at jeg kan trekke meg fra workshopen. Fikk beskjed om at det var enten å hoppe i det og satse 100% eller melde avbud. Av tidligere erfaring og selvinnsikt visste jeg at jeg ikke kunne yte 100% i de tre dagene uten form for kommunikasjon støtte, og måtte derfor trekke meg.

Workshopen starter kl 15.00, uten meg.

På toppen av det hele ironien får jeg en automatisk tilsendt mail fra NAV om å delta på Jobbmesse. Det er naturligvis helt tilfeldig at jeg som registert arbeidssøker får mailen samme dagen. Å få dette føles som å få slag i trynet av slik mail når jeg ikke får deltatt på workshop, på grunn av NAV Tolketjenesten ikke klarer å yte tolkebehovet mitt.

Slik tolker jeg NAV: “Beklager at du ikke fikk tolk til en viktig treff for å bygge nettverk i fagfeltet ditt, men se her, dra heller til Jobbmesse og søk på andre [irrelevante] jobber. Lykke til!”

Refleksjonen min om NAV og Tolketjenesten

Jeg reagerer på at det tar tre dager før oppdraget blir sendt ut nasjonalt til alle tolkene. Det blir sendt ut nasjonalt på selve dagen når workshopen starter. Dette burde blitt sendt ut på dag én, ikke bare innefor lokale tolke-regionen slik det ble gjort.

Synes det er underlig at NAV har som hovedmål å få arbeidssøker tilbake til arbeidslivet, men samtidig setter kjepper for døve når de prøver å skaffe jobb på egenhånd. Spesielt når man jakter etter jobb på utradisjonelt måte, ifølge NAV, som å bygge nettverk. Spesielt med tanke på at jeg ble spesielt spurt om å være med som en viktig deltager i en workshop for å utarbeide løsninger for tilrettelegging. Men får ikke sjans til å delta for NAV Tolketjensten ikke klarer å yte det de skal, og skaffe tolker til meg. Siden NAV Tolketjenesten kun har åpent mellom 08:00 og 15:00 på hverdager, hemmer de og diskriminerer tegnpråksbrukere å ta del i sammfunnet på lik linje som alle andre utenom arbeidtid.

Hører stadig fra NAV Tolketjenesten som oppfordrer brukere til å bestille tolk uansett om det er god tid i forveien eller i siste liten. Det er jo en selvfølge at man skal håndtere bestillinger av tolk uansett når det bestilles. Når jeg uttrykker misnøye over at jeg ikke får tolk på kort varsel, i mellom 3-4 dager og opptil en uke, så opplever jeg at jeg får skarp beskjed om at det helst skal bestilles i god tid. Med dette bidrar det til usikkerhet hos oss brukere at som fører til at man ikke bestiller tolk neste gang når det er kort varsel.

Personlig har jeg erfart at jeg sjelden får tolk på grunn av fagfeltet mitt, som oftes foregår på engelsk. Tolk trenger jeg stort sett trenger til forelesninger, workshop og tilsvarende hvor det involverer audiotorium og samtaler mellom grupper. Digital Media er mitt fagfelt som dekker bredt fra design, innovasjon og teknologi som kan være krevende når det kommer til det språkelige i akademiske og faglige nivået.

Språket i seg selv gjør at jeg kan forstå at tolkene kvier seg til å ta oppdraget i frykt for å gjøre en dårlig jobb. Selv er jeg ikke så opptatt av at tolkene skal tolke prikkfritt, men er mest opptatt av å få med budskapet og hva som blir sagt. Sier tolken fagordet feil så skjønner jeg kjapt hva ordet er så lenge jeg får med meg konteksten som formidles. Bare man kan beherske engelsk så er det godt nok for meg.

Sitter igjen med følelsen av at NAV aktivt holder meg tilbake fra å skaffe jobb på egenhånd, og beholder meg som NAV-klient for å sette meg på tiltak de “tror” passer for meg.

NAV Tolketjenesten har behov for gjennomgang av systemet, arbeidsvilkår og -kultur for frilanstolkene.